Campus Almkerk is een innovatiecentrum voor landbouw en duurzaamheid. Deze boerderij voorziet in een maatschappelijke behoefte waarin leefbaarheid, voedselproductie, als ook duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol spelen. wij investeren in activiteiten met een hoge maatschappelijke relevantie.
Collectieve zelfvoorzienendheid speelt hierin een belangrijke rol.

Op het gebied van wonen proberen we zoveel mogelijk oplossingen te ontwikkelen voor energievraagstukken en daarmee onze CO2 footprint te minimaliseren. Hier een collage van de projecten van afgelopen jaren.

03-2021 Warmtebatterij

Een testopstelling met warmtebatterij is tijdelijk geplaatst bij het Tiny House ten behoeve van het voorverwarmen van warmtapwater. Deze module die samen met de regeltechniek en een 300 liter warmwaterboiler wordt geplaatst in een 10’ (3.01 m) container. We zijn benieuwd naar de resultaten.

partners: TNO, Visietech

01-2021 Ventilatie in scholen

Als iets onder druk staat moet er snel gehandeld worden en gezocht worden naar rendabele oplossingen. Daar zijn we op Campus Almkerk sterk in.
Aangetoond is dat door goede ventilatie de kans op corona besmettingen wordt verlaagd. Door het gebruik van bestaande producten slim te combineren is een systeem ontwikkeld om scholen makkelijk van goede ventilatie te voorzien.

partners: Visietech, Zehnder

01-2020 EQW-concept

Kennisdeling is één van de peilers voor de ‘denktank innovatie duurzame energie-systemen’. Samen met een aantal visionaire vakgenoten zijn we creatief bezig met duurzame energie. Door breder inzicht versnellen de ontwikkelingen. Hierdoor is het EQW concept ontwikkeld voor appartementen waarbij grondboringen voor warmte niet meer nodig zijn.

partners: Visietech, Vaanster

02-2019 Zeezoutbatterij

Bij onze tiny house is een proefopstelling van de zeezout batterij geplaatst. De zeezout batterijen zijn gekoppeld aan de PV panelen. Zo wordt het overschot aan opgewekte energie opgeslagen en bewaard voor een later moment. Een BMS (battery management system) wordt naast de batterij ook ontwikkeld.
Onze uitdaging is off-grid gaan met de tiny house!

partner: Visietech

06-2018 spaardouche

Bij onze tiny house is een vernieuwende waterbesparingsdouche geplaatst. Door het vernevelen van water wordt het verbruik verminderd met 70%. Maar is dat nog wel prettig douchen? Bij ons kun je dat proberen.
Tevens zijn hier testen en calculaties verricht om deze douche met de nodige kwaliteitsverklaring op de Nederlandse markt te introduceren.

partner: Visietech, Nebia

05-2018 smart grid

Met een tweede tiny house willen we een smart grid proefopstelling creëren! Het uitwisselen van energie tussen gebouwen en het tijdelijk opslaan van energie zijn hierin belangrijke doelen.

Helaas is dit project door de interpretatie van de huidige regelgeving gestrand. We merken vaak met innovaties dat de huidige regelgeving achter loopt op de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee wordt innovatie geremd maar we geven het niet zomaar op!

partners: IDEA-X en Visietech

09-2017 Circulaire douche

In de tiny house wordt de eerste circulaire douche geplaatst en getest. Het gebruikte water wordt gereinigd en gelijk hergebruikt. Tijdens de testen bleek dat het product op dat moment nog niet gereed was voor gebruik in de praktijk.
Inmiddels is het product op de markt gebracht.

partners: Visietech, Hamwells

08-2017 Gasloos bouwen 4

Met 153 zonnepanelen en een opstelling van warmtecollectoren heeft de Campus een mooie stap gezet naar energieneutraal maar we willen nog meer!

Na deze fase 1: onderzoek duurzame energieproductie starten we fase 2: onderzoek naar opslag duurzame energie.
Dit onderzoek is van groot belang voor onze boerderij. Het bestaande netwerk is niet geschikt om een grote toename PV energie te kunnen verwerken.

partners: IDEA-X en Visietech

04-2017 Zonneboiler

De zonnecollectoren worden gecombineerd met deze boiler als zonneboiler. Hiermee wordt de traditionele vloerverwarming van de hal verwarmd. We meten hoe we deze opstelling kunnen optimaliseren.

partner: Visietech

04-2017 Zonnecollectoren

We testen verschillende goedkopere en verbeterde versies van zonnecollectoren op kwaliteit en rendement. De buizen zijn voorzien van een vernieuwde nano-coating.

partner: Visietech

02-2017 Test windmolens

We hebben we een testopstelling geplaatst met een kleine windmolen. Volgens de specificaties levert deze low-cost molen al bij lage windsnelheden een acceptabel vermogen.

We hebben later de opstelling aangepast met twee kleine windmolens op verschillende hoogtes.

partner: IDEA-X

10-2016 Test isolerende verf

Eerste cross-metingen van de werking van een nieuw soort isolerende verf. Is de beloofde isolerende werking wel echt? Waar is het toepasbaar.
Als je het wilt weten kun je het meten.

partner: Visietech

9-2016 Test zonnepanelen

Om het gesprek met anderen op gang te houden maken we een testopstelling om het effect van reflectie op zonnepanelen te meten. Met een weerkaatsende oost-west opstelling, onderzochten we of dit per vierkante meter netto meer oplevert.

partners: IDEA-X en Visietech

9-2016 EQ zero concept

Het EQ zero energieconcept is samengesteld vanuit de kennis die is opgedaan op De Campus Almkerk. Het concept is ontwikkeld voor nieuwbouw en bestaande woningen met als doel: het comfort verhogen en energielasten verlagen. Het omvat allemaal plug and play producten voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Het verbruikt alleen waar de bewoner behoefte aan heeft. Het concept wordt uitgebreid getest en doorontwikkeld op De Campus. Het verlaagt de huidige bouwkosten enorm.

partners: IDEA-X, Visietech en Bouwcenter

9-2016 Gasloos bouwen 3

Met onze fail fast methode kom je er snel achter wat wel en niet de mogelijkheden zijn. Hier hebben we de grens van de dikte van de dekvloer ontdekt. Hoe dunner de dekvloer hoe duurzamer en goedkoper. Maar er is een kantelpunt. Hier hebben we dat kantelpunt ontdekt.

partners: IDEA-X en Visietech

9-2016 Gasloos bouwen 2

Bij De Campus is meteen na aanschaf de gaskraan rigoureus dichtgedraaid. Zelf stonden we dus ook voor de uitdaging om volledig elektrisch in onze eigen energiebehoefte te gaan voorzien. De werkruimten en labs zijn in een bestaande agrarische schuur ontwikkeld met het uitgangspunt om niet het gehele gebouw te verwarmen maar alleen dat wat nodig is. De losse werkruimten zijn afzonderlijk geïsoleerd en (op afstand) regelbaar. Elke werkruimte heeft een andere vloeropbouw waarbij we zowel traditionele watergevoerde als elektrische vloerverwarming hebben toegepast. Hierdoor kan kwaliteit, verbruik en comfort met elkaar vergeleken worden in een volledig operationeel gebouw.

partners: IDEA-X en Visietech

12-2015 Gasloos bouwen 1

Een Heijmans One, een tiny huis voor een éénpersoons huishouden, is geplaatst om als bewoonde proefopstelling te dienen om nieuwe energieconcepten te testen. De Heijmans One had nog geen all-electric installatie concept. Deze is op de Campus Almkerk ontwikkeld. Het is de tweede uit de fabriek maar de eerste met een all-electric installatie. De installatie wordt bij ons op het gebied van verbruik en comfort getest en geoptimaliseerd. Zowel energieverbruik, als ook luchtkwaliteit en het comfort wordt continu gemeten.

partners: IDEA-X, Visietech en Heijmans

12-2015

De bouwsector richt zich op de regelgeving: het zoveel mogelijk isoleren van de woning.
Vanuit de visie: ‘Een gebouw is zo duurzaam als de gebruiker’ starten we een aantal projecten. Het gedrag van de gebruiker is bepalend voor het energieverbruik naast een goed geïsoleerde woning. Hierbij zijn comfort, prijs en slimme combinaties het uitgangspunt.

partners: IDEA-X en Visietech

Start 2015

De transitie naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen kent vele uitdagingen. Vooral in de bouwsector moet er nog veel gebeuren om (zonder gas) comfortabel zelfvoorzienend te kunnen bouwen.
De Campus biedt een plek aan ondernemers om deze uitdagingen samen aan te pakken. Nieuwe producten samen als totaalconcept met elkaar te beproeven, ontwikkelen en ook tastbaar te maken.