De Campus Almkerk is een innovatiecentrum voor landbouw en duurzaamheid. Deze voorziet in een maatschappelijke behoefte waarin leefbaarheid, kleinschalige voedselproductie, als ook duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol spelen. De Campus investeert in activiteiten met een hoge maatschappelijke relevantie. Collectieve zelfvoorzienendheid speelt hierin een belangrijke rol.

Een zelfvoorzienende toekomst

De Campus is een initiatief van twee gezinnen met een gedeelde droom van een zelfvoorzienende toekomst. Deze droom ontstond in 2014 vanuit het verlangen naar een inspirerende plek waar wonen, werken en voeding samenkomen en elkaar versterken. Dat betekent voor ons een plek waar we op innovatieve wijze kunnen samenwerken aan maatschappelijke problemen, voedsel kunnen verbouwen voor de regio en doe-gericht samen kunnen leren en creƫren.

Deze plek vonden we in Almkerk: in 2016 hebben we vanuit een circulaire benadering een leegstaande verpauperde boerderij (VAB) op 10 hectare grond gekocht. Deze is vervolgens her ontwikkeld tot een regionale innovatiecampus met werkruimten, labs en proeftuinen voor onder andere landbouw op basis van biodiversiteit, natuur inclusieve landbouw en duurzame bouw- en energieconcepten.

Wonen op de campus

De transitie naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen kent vele uitdagingen. Vooral in de bouwsector moet er nog veel gebeuren om zonder gas toch comfortabel zelfvoorzienend te kunnen bouwen. De benodigde investeringen voor nieuwbouw en verbouwingen zijn nog relatief groot en er moeten miljoenen woningen worden aangepast.

De Campus biedt een plek aan ondernemers om deze uitdagingen samen aan te pakken. Nieuwe producten samen als totaalconcept met elkaar te beproeven, ontwikkelen en ook tastbaar te maken.

In 2015 zijn we al gestart met het bij elkaar brengen van partijen en er zijn een aantal proeven opgestart met Idea-X, Visietech en Bouwcenter.

Een Heijmans One, een verplaatsbaar huis voor een éénpersoonshuishouden, is geplaatst om als bewoonde proefopstelling te dienen voor de nieuwe energieconcepten die bedacht worden.

Zowel energieverbruik, als ook luchtkwaliteit en het comfort wordt continu gemeten.

Op de Campus is meteen na aanschaf de gaskraan rigoureus dichtgedraaid. Zelf stonden we dus ook voor de uitdaging om volledig elektrisch in onze eigen energiebehoefte te gaan voorzien. De werkruimten en labs zijn in een bestaande agrarische schuur ontwikkeld met het uitgangspunt om niet het gehele gebouw te verwarmen maar alleen dat wat nodig is. De losse werkruimten zijn afzonderlijk geïsoleerd en (op afstand) regelbaar. Elke werkruimte heeft een andere vloeropbouw waarbij we zowel traditionele watergevoerde als elektrische vloerverwarming hebben toegepast. Hierdoor kan kwaliteit, verbruik en comfort met elkaar vergeleken worden in een volledig operationeel gebouw.

De resultaten bieden ontwikkelaars en aannemers de mogelijkheid om op goedkopere manieren meer energieneutraal te bouwen.

Met 153 zonnepanelen en een opstelling van warmtecollectoren is de Campus nagenoeg energieneutraal maar we willen nog meer! Het opslaan van energie op eigen locatie is de volgende uitdaging en we starten een onderzoek naar een kleine windmolen.

Werken op de campus

De speerpunten van de Campus vragen om veel innovatie van huidige gangbare processen in zowel de bouw- als landbouwsector. Ons streven is niet eenvoudig maar zeker niet onhaalbaar als we krachten bundelen en samen creëren, doen, delen en leren. Aangetoond is dat samenwerking, openheid en kennisdeling noodzakelijke voorwaarden zijn voor succesvolle innovatie.

De werkruimten en labs op de Campus worden gedeeld met meerdere bedrijven die samenwerken aan projecten op de Campus. Projecten worden ter plaatse bedacht en uitgewerkt door  samenwerking tussen initiatiefnemers, ondernemers, onderwijs en overheid.

Daar waar mensen samenkomen met een open houding ontstaan nieuwe ideeën. Innovatie ontstaat daar waar mensen door elkaar of hun omgeving geïnspireerd worden en de ruimte ervaren om hier op te acteren. Belangrijke kernwaarden hierbij zijn samen, doen en delen. Succesvolle innovaties hebben een betrokken en bevlogen team als basis, dat niet gemotiveerd is door financieel rendement, maar door de wil om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de wereld. Daarom wordt op de Campus alleen gewerkt door opdrachtgevers die deze visie delen. Initiatiefnemers geloven dat door vanuit deze levenshouding het dagelijks leven in te richten, je een positieve bijdrage kunt leveren aan de wereld om je heen. Daarmee wordt de basis gecreëerd voor de zelfvoorzienende  maatschappij.

Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Dit levert voor bestaande organisaties veel onzekerheden en risico’s met zich mee. De Campus biedt ondernemers ruimte om samen met partners concepten te bedenken en uit te proberen zonder dat de huidige processen van de eigen onderneming daarmee belast wordt.

Probeer het eerst, doe kennis op, ervaar en als het bevalt kan het gecontroleerd in je onderneming geïntegreerd worden. Maar doe het vooral ook niet alleen. 

Deze werkmethodiek is ook geïntegreerd in het ontwerp van het gebouw. Het gebouw heeft binnen in de verzamelruimte een huiselijke sfeer met een open haard en diverse hoekjes waar je even kunt zitten en bijpraten. De werkruimten zijn voorzien van grote raampartijen met prachtig landelijk uitzicht. Ook buiten zijn diverse mogelijkheden om te verblijven en te vergaderen op het terras of het experience plein. De gezamenlijke lunch op de Campus stimuleert het de onderlinge contact wat kansen biedt op verdere samenwerking.

Zo hopen we krachtige en duurzame samenwerking te stimuleren.

Voeding op de campus

Vanuit onze droom om gezonde voeding in een regio beschikbaar te maken en om de daarbij zelf in je voedsel voorzien hebben we Pixelfarming bedacht.

PixelFarming biedt alle mogelijkheden om, zonder belasting van het milieu, voedsel op optimale wijze natuur inclusief te verbouwen. De toekomst: een gezonde akker, belevingslandschap, biodiversiteit en eerlijke voeding.

Conventionele landbouw- en toeleveringsketens zijn gericht op het optimaliseren van de productie en middelen door de schaalvergroting van de productie in monoculturen, het gebruik van zware machines die CO2 uitstoten, het bewerken van het land en het oogsten in grote volumes om de kosten te verminderen. Dit systeem resulteert in bodemdegradatie, toenemende bodemverdichting en toenemende broeikasgasemissies. Een van de belangrijkste aanjagers van de conventionele landbouw is een doorlopende opschaling van percelen naar grotere beheerseenheden. Om dit huidige systeem te innoveren tot een duurzamere voedselproductie met een hogere efficiëntie van hulpbronnengebruik, zijn radicaal nieuwe benaderingen nodig.

PixelFarming is een radicaal andere aanpak die veel van de tekortkomingen van de conventionele landbouw aanpakt. De kerngedachte is een productiesysteem waarin het land is opgedeeld in heel kleine eenheden van circa 10x10 cm, ofwel farmpixels. Hierdoor is een polycultuurlandbouwsysteem mogelijk dat digitaal kan worden beheerd en dat wordt onderhouden met behulp van ultralichte pixelfarmbots met hoge resolutie. Deze robots beheren het land autonoom, van zaadbedbereiding, zaaien, ongediertebestrijding en watervoorziening tot mesttoepassing en oogst. In al deze stappen levert de robot slechts zoveel als een individuele plant op een bepaald moment nodig heeft, met behulp van sensortechnologie.

Een bijkomend voordeel van het gebruik van landpixels is een systeem dat minder kwetsbaar is voor plagen, omdat het mogelijk is natuurlijke ongediertebestrijding in het kweeksysteem op te nemen door planten te zaaien die natuurlijke roofdieren kunnen huisvesten. Deze vorm van biodiversiteit leidt tot een hogere productie (naar schatting 20-70%) tegen lagere (chemische) grondstofkosten.

Op deze manier kan de totale supply chain van land tot klant opnieuw ingericht worden, zodat op een efficiënte manier gebruik gemaakt wordt van land en hulpbronnen, waarbij naast voedingswaarde ook natuur en landschapsbeleving als waarde beschikbaar komt.

Het lage gewicht van de robots zorgt voor minimale bodemverdichting en de elektrische aandrijving met zonnepanelen voorkomt uitstoot van broeikasgassen.

Het individuele beheer van elke farm pixel maakt een optimale gewasrotatie per hectare mogelijk, wat bijdraagt aan een verdere reductie van de uitstoot van broeikasgassen en een duurzaam gebruik van land.

Door korte, op individuele eindgebruikers gerichte supply chains te ontwerpen, worden nieuwe bedrijfsmodellen voor boeren en voedselproductie gerelateerde bedrijven mogelijk. Bijvoorbeeld: een meer vraag-gestuurd model in plaats van het huidige aanbod gestuurde mechanisme.

PixelFarming wordt neergezet als een shared-source innovatieplatform waarop deelnemers samen deze nieuwe, korte, supply chains kunnen ontwikkelen en testen. Het Pixelfarming platform beschikt over de basisvoorzieningen die nodig zijn om voedsel te kunnen produceren en af te kunnen leveren bij de klant. Er is een terrein van 10 hectare met pixelfarmbots, een partnership met enkele voedselproducenten om basisbewerkingen uit te voeren (o.a. een producent van vegaburgers) en een digitale infrastructuur om kennis te delen en op afstand te besturen.

Highlights

Adresgegevens

Laagt 16
4286 LV Almkerk

Contactgegevens

085-0160728
info@campusalmkerk.nl
campusalmkerk.nl
campusalmkerk

  • 50.000 m2 proeftuinen voor innovatieve landbouwactiviteiten gericht op biologische voeding op basis van biodiversiteit en Pixelfarming
  • 40.000 m2 proeftuinen voor biodiversiteit op basis van natuurinclusieve landbouw
  • 5.000 m2 proeftuinen geschikt voor innovatieve bouw- en installatietechniek en woonconcepten
  • 1.000 m2 werkruimten en labs