Campus Almkerk is een innovatiecentrum voor landbouw en duurzaamheid. Deze boerderij voorziet in een maatschappelijke behoefte waarin leefbaarheid, voedselproductie, als ook duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol spelen. wij investeren in activiteiten met een hoge maatschappelijke relevantie.
Collectieve zelfvoorzienendheid speelt hierin een belangrijke rol.

Op het gebied van het thema leren proberen we zo snel mogelijk met onze levenlangleren- en DOE-mentaliteit kennis op te doen en deze zo snel mogelijk te delen.

06-2021 GreenTechPort

Een netwerk van mensen die succesvol kunnen leren, samenwerken en ondernemen in de groene sector. Dat is het doel van Greentechport Brabant, waarvan ZLTO de initiatiefnemer is. Het samenwerkingsverband wordt gevormd door overheid, onderwijs en ondernemers. De startbijeenkomst vond 7 juli plaats. Met Pixelfarming Robotics zaten we aan de thematafel ‘data en innovatie’ waar we de vele uitdagingen bespraken om technische- en teeltkennis aan elkaar te verbinden. Greentechport Brabant moet bijdragen om deze werelden met elkaar te verbinden.

partner: ZLTO, overheid, onderwijs, ondernemers (oa Pixelfarming Robotics)

04-2021 Smart Biology

Ons Smart Biology project wordt opgestart. Samen met zoveel mogelijk partijen verzamelen we kennis op het gebied van (combinatie) teelten. Deze kennis wordt als data verzameld waarmee RobotOne aangestuurd kan worden. Hoe meer kennis we verzamelen hoe meer functies RobotOne steeds preciezer kan uitvoeren. RobotOne leert met ons mee.

partners: Pixelfarming Robotics, Onboarders Robot One, HAS, Botany, jij?

04-2021 Groene techniek

De eerste bijscholingscursus Pixelfarming is gegeven op De Campus voor VMBO-leraren. Zo komen zij direct in aanraking met de laatste ontwikkelingen op het gebied van de groene techniek van Pixelfarming.

partner: Pixelfarming Robotics, Aeres Hogeschool

01-2021 project AgriNav

Pixelfarming Robotics doet mee in het project AgriNav van Saxion Hogeschool. Dit onderzoek kan een impuls geven aan het gebruik van autonome zelfrijdende robots in de landbouwsector, wat kan leiden tot nieuwe en duurzamere landbouw. Dit past in de ambitie van Nederland om voorop te lopen in technologie voor voedselproductie. Tijdens het onderzoek worden diverse algoritmes eerst in de Digital Twin van Pixelfarming Academy gevalideerd. Vervolgens wordt dit daadwerkelijk getest met Robot One op de proefvelden van Campus Almkerk.

partners: IDEA-X, Pixelfarming Robotics, Saxion

10-2020 Techrede

De vier technische universiteiten in Nederland (Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen) doen jaarlijks een appel op politiek Den Haag om technologische innovaties structureel te verankeren in hun agenda.
Dit jaar hebben we als virtuele gast deze oproep persoonlijk mogen onderstrepen.

partner: 4TU, aanjagers van technologie

10-2020 pixelfarming game

Met leerlingen van het Altena College zijn we begonnen aan een interactieve Pixelfarming game. De leerlingen maken zelf spelletjes die te maken hebben met pixelfarming en gezonde voeding. De spelletjes worden in een pixelfarming omgeving gepresenteerd.

partner: Altena College Sleeuwijk

02-2020 workshop Bio-beurs

Samen met Wageningen Universiteit Research en Arjen van Buuren van Landgoed Velhorst hebben we een workshop gegeven over PixelFarming op de Bio-beurs in Zwolle. Biodivers en natuurinclusief telen zonder gebruik van pesticiden en kunstmest. WUR gaf uitleg over de concepten van PixelFarming met betrekking tot biodiversiteit. Wij deelden onze twee jaar ervaring met PixelFarming en gaven anderen inspiratie voor een koerswijziging. Vervolgens vertelde boer Arjen van Buren over zijn plannen om PixellFarming te gaan gebruiken op zijn bedrijf volgend jaar. Iedereen kan het verschil gaan maken, NU en in de toekomst.

partners: WUR, Landgoed Velhorst

2019 Food Up Academy

De FoodUp Academie geeft je een overzicht van het voedselsysteem door je mee op reis te nemen door de hele keten. Het programma van vijf dagen biedt ruimte voor zowel theorie als praktijk, maar ook leren van elkaar is een belangrijk onderdeel. We krijgen kennis en inspiratie die je kunt gebruiken in jouw dagelijkse praktijk. Ook werk je samen met andere deelnemers aan jullie eigen ideeën middels een zelf te formuleren opdracht en krijg je toegang tot een breed netwerk van Brabantse voedselveranderaars. De FoodUp Academie is bedoeld voor mensen uit de hele voedselketen, van boer tot consument, die een bovenmatige interesse hebben in voedsel of hier werkzaam in zijn. We hebben met veel plezier aan deze opleiding deelgenomen.

partner: Provincie Noord-Brabant

10-2019 Hogeschool Utrecht

Op de Hogeschool Utrecht spraken we over de duurzame ontwikkeling die Urban PixelFarming kan bieden ter inspiratie voor de studenten op de innovatiebeurs.

partner: Hogeschool Utrecht

09-2019 Fontys Hogeschool

Een student van Fontys Hogeschool van de studie Concept development en trendresearch in Lifestyle start een onderzoek naar Pixelfarming. Een mooie samenwerking.

partner: Fontys Hogeschool

09-2019 Curio

Bestuursvoorzitter Rob Neutelings en verschillende collega’s bezochten ons bedrijf om ons in het zonnetje te zetten en ter inspiratie.
We werden met een lekkere taart bedankt voor onze inspanningen richting hun studenten en leerlingen van Curio De Prinsentuin in Andel. Dat doen we natuurlijk graag.

partner: Curio

07-2019 masterclass strokenteelt

Zelf willen we natuurlijk op de hoogte zijn van alle laatste ontwikkelingen. We hebben een Masterclass strokenteelt gevolgd.
partners: WUR, Bioacademy

03-2019 erkend leerbedrijf

Als erkend leerbedrijf bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kunnen we starten met leerplaatsen en stage’s voor MBO studenten.

partner: SBB

12-2018 simulatiewoning

Op Campus Almkerk is mede door IDEA-X gewerkt aan een all-electric simulatiewoning met leermethode voor vmbo / mbo leerlingen. Zo worden onze ervaringen met de tiny house proefwoning betreffende verduurzaming in de woningbouw gelijk snel bij de jongere generatie gebracht.


partners: IDEA-X, Brink Techniek

12-2018 workshop VMBO

Op 11 december is de eerste les gestart uit de lessenserie “Van graan tot soepstengel”. In deze lessenserie maken de leerlingen van een middelbare school op de Campus Almkerk kennis met landbouw. Leren zij het verschil tussen een monocultuur en een polycultuur. Hoeveel tarwekorrels er zitten in een aar. Hoe tarwe te verwerken tot meel en uiteindelijk gaan zij op school het “gewonnen” meel gebruiken om er soepstengels van te maken. Leerlingen staan op deze manier midden in de praktijk en leren op een boeiende manier hoe landbouw werkt.

partner: Curio de Prinsentuin Andel

02-2018 Windesheim Zwolle

Hogeschool Windesheim uit Zwolle bezoekt met een groep internationale studenten onze locatie om alles te horen over PixelFarming.
Er startten daarna een aantal studenten met een minor Allround Design van Industrieel Product ontwerpen.

Van daaruit ontstaat een leuke relatie en volgen een aantal studenten hun master rond de bootcamp bio mimicry bij ons.

partner: Hogeschool Windesheim Zwolle

06-2017 overleg WUR

Ons eerste overleg vindt plaats bij hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving Wageningen Environmental Research, waar wij onze visie geven op ons project PixelFarming.
Op dat moment is bij ons de techniek al in opstartfase en we hopen dat we aansluiting kunnen krijgen bij de huidige beschikbare kennis in de landbouw en bijbehorende problematiek. Ter voorbereiding van ons eerste geplande teeltjaar in 2018.

We worden gekoppeld aan de onderzoekers farming systems ecology die bezig zijn met strokenteelt. We starten de verkenning tot verdere samenwerking.

partner: WUR