Campus Almkerk is een innovatiecentrum voor landbouw en duurzaamheid. Deze boerderij voorziet in een maatschappelijke behoefte waarin leefbaarheid, voedselproductie, als ook duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol spelen. wij investeren in activiteiten met een hoge maatschappelijke relevantie.
Collectieve zelfvoorzienendheid speelt hierin een belangrijke rol.

Innovaties behoeven een andere aanpak dan normale ontwikkelprocessen.
Hieronder beschrijven we de werkwijze die wij toepassen.

Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things.

Great things never came from comfort zones.

Be stubborn about your goals, and flexible about your methods.

Logic will get you from A to Z. Imagination will get you everywhere.

Dream big, test small and fail fast.

Verbinden!

De speerpunten van de Campus vragen om veel innovatie van huidige gangbare processen in zowel de bouw- als landbouwsector. Ons streven is niet eenvoudig maar zeker niet onhaalbaar. Door slimme combinaties van bestaande kennis en technieken moet het mogelijk zijn.
Hiervoor moeten we wel vele krachten bundelen en samen creëren, doen, delen en leren. Dat is de grootste uitdaging.

Het samenbrengen van diverse expertises is nodig om de innovaties tot stand te brengen. Door onze missie zoveel mogelijk naar buiten te brengen kwamen we vanzelf in aanraking met allerlei mensen en organisaties vanuit verschillende kennisgebieden.

Delen

Succesvolle innovaties hebben een betrokken en bevlogen team als basis, dat niet vooral gemotiveerd is door financieel rendement, maar door de wil om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de wereld. Daarom wordt op de Campus alleen gewerkt met partners die deze visie delen.
Wij geloven dat vanuit deze levenshouding, je een positieve bijdrage kunt leveren aan de wereld om je heen. Daarmee wordt de basis gecreëerd voor een zelfvoorzienende maatschappij.

Door open communicatie kom je er snel achter op welke punten er gedeelde interesses zijn en waar onderlinge belangen elkaar versterken. Het delen van kennis hoort hierbij en deze kwetsbare opstelling voelt best bedreigend.
Uiteindelijk vind je er wel sneller de juiste partners door. Zo hopen we krachtige en duurzame samenwerking te stimuleren. Inmiddels werken we op de Campus met meerdere partners aan diverse projecten in onze werkruimten en labs.

Inspireren!

Een omgeving wat het gevoel van geborgenheid, vrijheid en ruimte biedt, versterkt een open houding. Daar waar mensen samenkomen met een open houding ontstaan nieuwe ideeën.
Inspiratie opdoen en delen is ook geïntegreerd in het ontwerp van het gebouw. Het gebouw heeft binnen in de verzamelruimte een huiselijke sfeer met een open haard en diverse hoekjes waar je even kunt zitten en bijpraten. De werkruimten zijn voorzien van grote raampartijen met prachtig landelijk uitzicht. Ook buiten zijn diverse mogelijkheden om te verblijven en te vergaderen op het terras of het experience plein. De gezamenlijke lunch op de Campus stimuleert het de onderlinge contact wat kansen biedt op verdere samenwerking.

Experimenteren!

Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Dit levert voor bestaande organisaties veel onzekerheden en risico’s met zich mee.
De Campus biedt ondernemers ruimte om samen met partners concepten te bedenken en in korte sprints uit te proberen op onze locatie zonder dat de huidige processen van de eigen onderneming daarmee belast wordt.

Probeer het eerst, doe kennis op, ervaar en als het bevalt kan het gecontroleerd in je onderneming geïntegreerd worden.

Fail Fast!

We gebruiken voor de ontwikkeling van onze innovaties de Fail-Fast methode. Dit is een hypothese gestuurde benadering van een idee die met herhalende processen getoetst wordt. Het is gebaseerd op het verkrijgen van vroege feedback die een idee kan valideren of ongeldig maken.

Deze aanpak zorgt ervoor dat goede ideeën sneller kunnen worden opgeschaald en ideeën die niet het beoogde resultaat opleveren, kunnen worden aangepast of stopgezet, waardoor de tijd en kosten die gepaard gaan met programma’s die waarschijnlijk niet zullen slagen, worden verminderd.

Uitrollen

Succesvolle projecten worden zo snel mogelijk bij ons op de Campus geïntegreerd als nieuwe stap naar een zelfvoorzienende omgeving.
Deze kennis wordt daarnaast ook in product of dienst vorm uitgerold. Dat kan zijn door onszelf of door één van onze partners. Zo krijgt iedereen toegang tot onze kennis en ontwikkelingen en ook de mogelijkheid om zelf een stap te zetten naar een zelfvoorzienende omgeving.