Samenwerken

Zet hier een leuke intro neer

De speerpunten van de Campus vragen om veel innovatie van huidige gangbare processen in zowel de bouw- als landbouwsector. Ons streven is niet eenvoudig maar zeker niet onhaalbaar als we krachten bundelen en samen creëren, doen, delen en leren. Aangetoond is dat samenwerking, openheid en kennisdeling noodzakelijke voorwaarden zijn voor succesvolle innovatie.

De werkruimten en labs op de Campus worden gedeeld met meerdere bedrijven die samenwerken aan projecten op de Campus. Projecten worden ter plaatse bedacht en uitgewerkt door  samenwerking tussen initiatiefnemers, ondernemers, onderwijs en overheid.

Daar waar mensen samenkomen met een open houding ontstaan nieuwe ideeën. Innovatie ontstaat daar waar mensen door elkaar of hun omgeving geïnspireerd worden en de ruimte ervaren om hier op te acteren. Belangrijke kernwaarden hierbij zijn samen, doen en delen. Succesvolle innovaties hebben een betrokken en bevlogen team als basis, dat niet vooral gemotiveerd is door financieel rendement, maar door de wil om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de wereld. Daarom wordt op de Campus alleen gewerkt door opdrachtgevers die deze visie delen. Initiatiefnemers geloven dat door vanuit deze levenshouding het dagelijks leven in te richten, je een positieve bijdrage kunt leveren aan de wereld om je heen. Daarmee wordt de basis gecreëerd voor de zelfvoorzienende  maatschappij.

Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Dit levert voor bestaande organisaties veel onzekerheden en risico’s met zich mee.
De Campus biedt ondernemers ruimte om samen met partners concepten te bedenken en uit te proberen zonder dat de huidige processen van de eigen onderneming daarmee belast wordt.

Probeer het eerst, doe kennis op, ervaar en als het bevalt kan het gecontroleerd in je onderneming geïntegreerd worden.

Deze Fail Fast methode is een filosofie die waarde hecht aan uitgebreid testen en incrementele ontwikkeling om te bepalen of een idee waarde heeft. Een belangrijk doel van de filosofie is om verliezen te verminderen wanneer uit testen blijkt dat iets niet werkt en snel iets anders te proberen.

Inspiratie opdoen en delen is ook geïntegreerd in het ontwerp van het gebouw. Het gebouw heeft binnen in de verzamelruimte een huiselijke sfeer met een open haard en diverse hoekjes waar je even kunt zitten en bijpraten. De werkruimten zijn voorzien van grote raampartijen met prachtig landelijk uitzicht. Ook buiten zijn diverse mogelijkheden om te verblijven en te vergaderen op het terras of het experience plein. De gezamenlijke lunch op de Campus stimuleert het de onderlinge contact wat kansen biedt op verdere samenwerking.

Zo hopen we krachtige en duurzame samenwerking te stimuleren.